dijous, 27 de setembre de 2018

CURS 2018-2019
INFORMACIONS DE FUNCIONAMENT
(Per favor, llegiu aquest document amb atenció i conserveu-lo al llarg de tot el curs)

Comencem un nou curs amb moltes ganes de treballar. Volem fer-ho donant la benvinguda al nou alumnat i les famílies que s’incorporen a la nostra comunitat escolar.
Esta circular és el primer contacte de l’escola amb vosaltres per tal de donar-vos a conèixer o recordar-vos informacions importants per a la bona marxa del curs. La primera és el lema de la nostra escola: “INTERÉS, ESFORÇ i CONSTÀNCIA”. Alumnes, famílies i mestres compartim l'aventura de l’educació i l'aprenentatge, per tant, el contacte permanent entre l’escola i els pares ha de ser un objectiu prioritari. Hem d’aconseguir que els vostres fills i filles desenvolupen al màxim les seues potencialitats en un ambient estable, pacífic, creatiu i feliç.
Tot el personal del centre estem compromesos amb els valors que compartim: pau, no violència, igualtat, respecte i tolerància. Aquest curs farem èmfasi en sensibilitzar l’alumnat el tot el que té a veure amb la igualtat i el respecte per la diversitat de gènere. Tambè ens hem proposat que la nostra escola siga més sostenible mediambientalment. Vos demanem la vostra ajuda i col·laboració en totes les activitats, tant curriculars com complementàries, que organitzem des del centre.
Tota la informació que us donarem al llarg del curs serà (prioritàriament) en valencià. És una de les nostres línies d’identitat: som una escola valenciana i en valencià. Ens agradaria que participàreu i ens ajudàreu a fomentar l’ús de la nostra llengua de forma habitual amb l’alumnat i entre la resta dels membres de la comunitat escolar.
Tota la informació que us donarem al llarg del curs serà (prioritàriament) en valencià. És una de les nostres línies d’identitat: som una escola valenciana i en valencià. Ens agradaria que participàreu i ens ajudàreu a fomentar l’ús de la nostra llengua de forma habitual amb l’alumnat i entre la resta dels membres de la comunitat escolar.

HORARI DE LES CLASSES
ATENCIÓ: ENGUANY HI HA CANVIS

EN SETEMBRE I JUNY: Sessió única de 9 a 13 hores
D’OCTUBRE A MAIG:
De DILLUNS a DIJOUS
DIVENDRES
Matins de 9 a 12:45 hores
Matins de 9 a 13:00 hores
Vesprades de 15 a 16:30 hores
Vesprades: NO HI HA CLASSE

CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2018-2019
Començament del curs: 10 de setembre de 2018
Acabament del curs: 20 de juny de 2019
Vacances:
 • Nadal: des del 24 de desembre de 2018 fins al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos. Les classes es reprendran el dilluns, 7 de gener.
 • Pasqua: des del dijous, dia 18 d’abril, fins al dilluns, 29 d’abril de 2019, ambdós inclosos. Les classes es reprendran el dimarts, 30 d’abril.
Festius
 • 9 d’octubre, Diada de la Com. Valenciana.
 • 12 d'octubre, Festa Nacional d’Espanya.
 • 1 de novembre, Festa de Tots Sants.
 • 2 de novembre (Consell Escolar Municipal).
 • 6 de desembre, Dia de la Constitució.
 • 22 de gener, Sant Vicent Màrtir (Consell Escolar Municipal)
 • Falles: del divendres, 15 de març, al dimarts, 19 de març, ambdós inclosos (Consell Escolar Municipal)
 • 1 de maig: Festa del Treball
HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
EQUIP DIRECTIU

Oct/Maig
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Directora
09:00-10:45
11:15-12:45
15:00-15:45
09:00-12:00
09:00-10:00
15:00-15:45
09:00-10:00
C. Estudis
09:00-10:45
09:00-10:00
--
09:00-10:00
11:30-13:00
Secretària
15:00-16:30
09:00-10:45
09:00-10:00
15:00-16:30
12:00-12:45
--

Set/Juny
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Directora
09:00-09:40
10:20-13:00
09:00-12:15
11:30-13:00
09:00-09:40
C. Estudis
09:00-10:20
09:00-09:40
--
09:00-09:40
10:20-13:00
Secretària
11:30-13:00
09:00-10:20
09:00-09:40
11:30-13:00
--
--

L'horari d'atenció dels mestres serà el DIJOUS, de 12:45 a 13:30 h. (de 13:00 a 14:00 en setembre i juny). En cas d’impossibilitat d’acudir en eixe horari es podrà concertar una altra hora de visita.
Feu ús de les tutories per a solucionar qualsevol dubte o problema que es puga presentar relacionat amb el vostre fill o filla. El procés passa primer per les tutores, que són la referència de l’alumnat de la seua tutoria. Si ho estimeu convenient o el problema ho requereix, podeu tractar el problema després amb l'equip directiu.
Si voleu demanar una entrevista amb l’orientadora, demaneu-li cita (no està a jornada completa al nostre centre).

AGENDA: És molt important que reviseu diàriament les agendes dels vostres fills i filles. Amb ella, les mestres vos faran arribar notificacions, missatges i convocatòries. Utilitzeu-les també per fer-les arribar els vostres.

HORARI DE L’ALUMNAT

Cada grup té el seu horari d'assignatures. És responsabilitat de lalumnat conèixer-lo, tindre'l escrit en la seua agenda escolar i consultar-lo a diari per aprendre a organitzar-se. El temps que passen a l'escola s’ha de completar amb un temps d'activitat, lectura o estudi diari a casa per afavorir l’adquisició d'hàbits de treball i el gust per la lectura.

INFORMACIONS IMPORTANTS

ENTRADES I EIXIDES: Tot L’alumnat haurà d’estar entrant a l’escola a les 9:00 h i a les 15:00 en punt. Les portes de l’escola es tancaran cinc minuts després d’aquesta hora. La impuntualitat no justificada és una falta de respecte cap als companys i treballadors del centre, per això està tipificada com a falta lleu en el Reglament de Règim Intern i com a falta greu si és reiterativa. Quan s'arriba tard o quan l’alumne ha d’eixir abans d’hora, els pares hauran de fer-ho constar justificadament per escrit signant al registre de consergeria.
Per raons de seguretat i control de tot l’alumnat, les famílies no han d’accedir a l’edifici d’educació infantil per deixar o arreplegar el seu fill o filla. El personal del centre ho farà. Les famílies de primària no han d’entrar al centre ni acompanyar l’alumnat a les files.

La mestra de suport d’infantil que estarà a la porta serà la que rebrà tots els avisos i informacions de les famílies de l’etapa, per escrit i amb el nom de l’alumne o alumna. Després, les traslladarà a les tutores.
L’hora d’eixida serà, en SETEMBRE i JUNY, a les 13:00 hores, i d’OCTUBRE a MAIG, a les 12:45 h (dilluns a dijous) o les 13:00 (divendres); i a les 16:30 h per la vesprada. És obligació de les famílies ser puntuals a l’hora de recollir l'alumnat.
El professorat és responsable de la custòdia de l’alumnat, i deu lliurar l’alumne o alumna als pares, familiars o adults degudament identificats i autoritzats pels seus progenitors. Qualsevol altra circumstància ha de ser comunicada als tutors i equip directiu per escrit.

FALTES D’ASSISTÈNCIA I DE PUNTUALITAT: S’han de comunicar a l’escola amb antelació (quan siga possible) i justificar-les sempre.

IMPORTANT

En la porta exterior es produeixen sovint aglomeracions. És important facilitar les eixides de l’alumnat i evitar situacions que puguen donar lloc a incidents:
 • La conserge i el professorat controlen la porta en el moment d’entrada i eixida. Per favor, respecteu les seues indicacions.
 • Per seguretat, els responsables del centre han de poder veure amb qui se’n va cada alumne o alumna.
 • Tant en entrades com en eixides, l’alumnat té prioritat sobre els adults: si és necessari, cal esperar que xiquets i xiquetes isquen i, després, fer-ho nosaltres.
 • Els adults hem d’evitar entrar dins del recinte sempre que siga possible. Les famílies que entren a recollir l’alumnat d’educació infantil han de procurar deixar lliure el pas de l’alumnat de primària
 • Precaució amb carrets, motxilles, bicicletes, patins, etc.: la porta és estreta. Si és possible, no els introduïu dins del centre.
 • La vorera davant del centre també és estreta: intenteu col·locar-vos de forma que no impediu l’eixida de l’alumnat i, si és possible, feu saber els vostres fills i filles on els esperareu.

MATERIAL: Tots els alumnes han de portar el material, tant llibres com altres materials de treball que el mestre els indique. Han d'intentar mantindre’l al llarg de tot el curs en bon ús.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: Per a poder participar serà imprescindible lliurar al tutor l’autorització signada amb la suficient antelació, i l’import de l’activitat (si escau) abans de la data assenyalada com a termini. A més, l’assistència a les activitats podrà estar condicionada al compliment de les normes pel que fa a comportament i rendiment acadèmic.

POLLS I ALTRES MALALTIES INFECTO-CONTAGIOSES: S’han de comunicar obligatòriament al centre, i l’alumne infectat, per recomanació de la Conselleria de Sanitat, deurà romandre en casa fins que desaparega la infecció o el perill de contagi.

EDUCACIÓ FÍSICA: Cal portar l’equipació adequada per participar a la classe. L’alumnat que, per motius de salut, no puga realitzar les activitats programades en la classe d’educació física durant alguns dies haurà de portar un justificant.

ALUMNAT AMB PROBLEMES CRÒNICS DE SALUT I PROCEDIMENT D’ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS EN L’ESCOLA (RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dicten instruccions i orientacions d’atenció sanitària específica en centres educatius per a regular l’atenció sanitària a l’alumnat amb problemes de salut crònica en horari escolar, l’atenció a la urgència, així com l’administració de medicaments i l’existència de farmacioles en els centres escolars): La família ha d’aportar linforme mèdic on s’especifique el diagnòstic, les recomanacions en cas d’urgència i la prescripció del tractament. Si escau, lliurarà la sol·licitud d’administració de tractament i signarà el consentiment informat. Haurà d’aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada amb el nom i la posologia i freqüència i, a més, es preocuparà tant de la seua renovació com del control de la seua caducitat (tots els impresos estan a la vostra disposició al centre).

AIGUA I MOCADORS: L'alumnat pot portar una ampolla per beure aigua. Cal que s'utilitze adequadament. És convenient que duga mocadors per al seu ús personal.

ESMORZARS: Per sostenibilitat, vos preguem que no utilitzeu paper d’alumini. Com a mesura de cura de l’entorn en que podem participar tots i totes recomanem l’ús de bosses reciclables, embolcalls o “caixetes” per a dur els esmorzars. Hem establert el dimecres com a dia de la fruita. No han de portar llepolies, pastisseria industrial o aperitius per esmorzar. Eviteu els sucs ensucrats.

MENJADOR: Funcionarà de 12:45 a 15:00 hores. El preu dels servei serà de 4,25 €/dia. L’alumnat eventual demanarà el servei de menjador avisant amb una setmana d’anticipació i lliura un val a les 9:00 en consergeria, que prèviament hauran abonat a l'oficina de BANKIA de l’avinguda Primat Reig. No s’admetrà el pagament en metàl·lic en cap situació. Cal avisar de les faltes d’assistència, com a molt tard, a les 9:00 del matí.
Actualment el menjador suporta un ús intensiu pel nombre de comensals. Si s’arriba a saturar i s’ha de limitar l’assistència per poder donar el servei, tindrà preferència l’alumnat fix.
El menjador és un servei que atén les necessitat de les famílies, però té també un propòsit educatiu: ensenyar a menjar saludablement i de forma variada. L’alumnat ha de conèixer els diferents aliments i, almenys, tastar-los. Rebreu informació diàriament si hi ha cap incident que afecte l’alimentació dels vostres fills i filles. Mensualment teniu a la vostra disposició els menús per organitzar la resta de menjars del dia. Si vos doneu d’alta en la APP de l’empresa rebreu notificacions i podreu descarregar-vos el menú directament. Consulteu l’encarregada.
Heu de comunicar al centre qualsevol problema d’al·lèrgia o intolerància relacionada amb els aliments, i presentar un certificat mèdic que el justifique.
TELÈFONS I VIDEOJOCS: No es permet l’alumnat fer servir estos dispositius en l’escola, excepte per a ús educatiu, sempre sota la supervisió del professorat. L'alumnat no necessita usar telèfon mòbil al centre. Si han de contactar amb la família, es farà mitjançant el telèfon de l’escola. Dins del recinte escolar està prohibit fer fotos amb mòbils o càmeres (protecció de la imatge dels menors), així com fotografiar llistats dels taulers d’anuncis (Llei de protecció de dades personals). 


PERMANÈNCIA AL CENTRE: Recordeu que cap alumne o alumna no pot estar dins del centre després de les 16:30 si no està realitzant una activitat extraescolar organitzada, i de cap manera sense supervisió d’una persona responsable. A les reunions de tutoria han d’assistir les famílies, no l’alumnat. Si vos és necessari un monitoratge demaneu la possibilitat i les condicions del servei a l’AMPA.

PERSONAL DEL CENTRE
DOCENT: CLAUSTRE DE MESTRES
TUTORES D’EDUCACIÓ INFANTIL
 1. Tres anys..................... Ana Añón Almonacil............................Encarregada de menjador.
 2. Quatre anys................. Carla Fernández Ferrer.
 3. Cinc anys.....................Marisol Lodeiro Alfayate.
 4. Suport......................... Olga Bel Moreno.TUTORES DE PRIMÀRIA
 • Primer..................... Àngela Marco Sanchis.
 • Segon..................... Vitxi Guijarro Martínez.
 • Tercer i Música........ Carmen Larrey Garfella.
 • Quart ..................... Marta París Escura...............Secretària.
 • Cinqué.....................Silvia Madrid Marqués.
 • Sisé ........................Eva Puertes Albiach.

MESTRES ESPECIALISTES
 • Anglès..................... Roger Pérez Sanchis.............Cap d’Estudis.
 • E. Física.................. M Luisa Santonja Gasó.
 • P. Terapèutica........... Raquel Cervera Monteagudo.
 • Audició i llenguatge... Carlos Domingo Ochando.
 • Primària................... Raquel Talón Madrid............Directora.
 • Religió..................... Dolores Martínez López.
 • Orientadora.............. Isabel Alonso Lagarda.
PERSONAL NO DOCENT
CONSERGE:.....................Amparo García Bort.
CUINERES: ......................Lola Orero Lozano.
                                        Bienvenida Rodríguez Escudero.
MONITORES: ...................Mariluz Belinchón Saiz.
                                        Juana Candamín Martínez.
                                        Vanessa Cano Estellés.
                                        Àngela Cardona Ballester.
                                        Victoria Monferrer Gil.
                                        Amparo Peris Viana.
                                        Maria José Royuela Subiza
NETEJA:.......................... Yolanda Alonso Pérez.


A.M.P.A.: L’Associació de Mares i Pares d’alumnes s'encarrega de les activitats fora de l’horari escolar. un paper molt important en la vida de l’escola: participa en el Consell Escolar i les seues comissions, dona suport econòmic i planifica activitats conjuntament amb el centre, contribuint a millorar la seua oferta educativa. Valoreu la possibilitat de fer-vos socis i participar activament en la vida de l’Associació.
E-mail: carles.salvador.ampa@gmail.com
Lloc web: http://ampacarlessalvador.es